چارت خانه های سازمانی برای مواقع بحرانی مانند سیل زلزله بلایای طبیعی و کلا ش م ر و ن

این طرح برای خانه های سازمانی طراحی شده است که در زمان کمی بجای کانکس های مختلف طراحی شده است در مواقع خطر مثلا سیل زلزله و یا طوفان که یک شهر با خاک یکسان می شود به سرعت بصورت کاربردی خانه های مختلف با چیدمان 8 تایی بر روی سیستم زمین مشخص شده و در نتیجه افراد با کمترین وقت ممکن به سرعت بر پا می گردد دارای بیمارستان صحرایی دفع صحرایی و دیگر مواردی که یک خانه لازم دارد تا قبل ازساخت خانه های اصلی بر پا و درست شوند به سیل زدگان و یا زلزله زدگان ارائه می گردد

40,000 تومان

FAKOOR1VAABD.dwg
201 کیلوبایت